ADS

برترین پیشگویی های سال 2020 (نوستراداموس و بابا وانگا)

برترین پیشگویی های سال ۲۰۲۰ 

در اینبخش بـه مرور برترین پیشگویی هاي سال ۲۰۲۰ می‌پردازیم. افراد زیادی درمورد آینده کشورها پیشگویی هایي را مطرح کرده اند کـه از میان آن ها 2 نفر «بابا وانگا و نوستراداموس» دقیق ترین پیشگویی ها درباره آینده و اتفاقات کشورها را بیان کرده اند، این 2 پیشگو از ظهور هیتلر و انقلاب اسلامی ایران گرفته تا حادثه تروریستی ۱۱ / نه و ظهور ترامپ رابه طور دقیق پیشبینی کرده بودند در ادامه با پارس ناز همراه باشید.

 

پیشگویی های نوستراداموس درمورد سال ۲۰۲۰

میشِل 2 نوسترِدام، ملقب بـه نوستراداموس، یکی از نویسندگان و منجمان قرن شانزدهم فرانسه بود کـه حدس میرود مهمترین پیشگویی است کـه دنیا تا بحال بخود دیده. پیروان نوستراداموس و طرفداران تئوری توطئه اعتبار او را بـه پیشگویی آینده و اتفاقات جهانی می دانند، پیشگویی‌هایي کـه وی آن‌ها را در رباعیاتی رمزنگاری‌شده نوشته است.

فته میشود کـه نوستراداموس ظهور آدولف هیتلر درسال 1933 و هم چنین آتش‌سوزی بزرگ لندن درسال 1666 را نیز پیشگویی کرده بود. کریگ همیلتون، پیشگوی بریتانیایی، رخدادهایی را از سال 2020 پیشگویی کرده بود کـه شباهت‌هاي عجیبی با پیشگویی‌هاي نوستراداموس دارد.

جنگ، اسـتیضاح ترامپ و افزایش مخاطره‌ آمیز سطح آب دریاها

یکی از تشابهات پیشگویی‌هاي نوستراداموس از سال 2020 و پیشگویی‌هاي همیلتون فوت دونالد ترامپ است. همیلتون درسال 2018 اظهار کرده بود ترامپ، رئیس جمهور ایالات امریکا، ترور میشود. فوریه‌ي سال 2020 بود کـه ترامپ مورد تروری نافرجام قرار گرفت. بنا بـه پیش‌بینی هملیتون: «ترامپ از سمت خود برکنار نمی شود اما یکی از نزدیکانش بـه وی خیانت میکند. اسـتیضاح ترامپ موجب افزایش قدرت او خواهد شد.»

او هم چنین اشاره کرده رسوایی ترامپ او را بی‌اعتبار می کند و این کـه «ترامپ هنوز هم بـه سمت رئیس‌جمهوری میرسد و فلوریدا از قبیل ایالت‌هایي است کـه ناباورانه بـه وی رأی می دهند.» نوستراداموس هم چنین در مورد محاکمه‌ي فردی مهم نوشته است. از سویی دیگر هملیتون نیز هم از امکان وقوع جنگی بزرگ سخن اظهار کرده بودو هم اسـتیضاح ترامپ. همیلتون هم چنین اشاره کرده بود: «پوتین و ترامپ صلح میکنند.»

آیا نوستراداموس وقوع جنگ در سال 2020 را پیشگویی کرده بود؟

یکی از پیشگویی‌هاي نوستراداموس از سال 2020 بـه وقوع جنگی جهانی اشاره دارد. بسیاری بر این باورند کـه نوستراداموس وقوع جنگ جهانی سوم را پیش‌بینی کرده و برخی نیز حدس میکنند این اتفاق درسال 2020 رخ خواهد داد. ناآرامی‌هاي غرب و شرق دنیا را تا مرز بحران پیش‌برده است. نوستراداموس دراین مورد نوشته: «شرق، غرب را تضعیف میکند.»

پیش‌بینی‌های نوستراداموس در مورد تغییرات آب و هوایی

یکیدیگر از تفسیرهای جنجال‌برانگیزی کـه از پیشگویی‌هاي نوستراداموس از سال 2020 شده تغییرات آب و هوایی درسال 2020 است کـه بـه افزایش مخاطره‌آمیز سطح آب دریاها اشاره دارد. بنا بـه پیشگویی‌هایي همیلتون نیز بلایای طبیعی درسال 2020 زمین را فرامی‌گیرند.

او نوشته: «درسال 2020 زمين لرزه‌هاي متعددی رخ می دهد، خصوصاً در ژاپن و هند کـه برگزاری المپیک تابستانی رابا مشکل مواجه میکند. در کشور آمریکا نیز زمين لرزه‌هایي رخ خواهد داد.» وی هم چنین مدعی شده: «فلوریدا طوفانی ویرانگر خواهد داشت» و اظهار کرده در جزیره‌اي کوچک کـه بـه نامش اشاره نکرده آتشفشان فوران میکند.

پیشگویی های بابا وانگا درمورد سال ۲۰۲۰

پیشگویی هاي بابا ونگا از سال 2020 زمانی مورد توجه قرار گرفت کـه شروع این سال میلادی با اتفاقات تلخی همراه شد. بابا وَنگا عارف و روشن‌بین بلغاری بود کـه در قرن بیستم می‌زیست و بـه گیاه‌درمانی می‌پرداخت اما تعداد بسیاری بر این باور بودند کـه وی توانایی‌هاي خارق‌العاده داشته است، تا حدی کـه بـه وی لقب «نوستراداموس بالکان» داده بودند.

سال 2000 بود کـه بعد غرق‌شدن زیردریایی روسی کورسک بابا ونگا بـه شهرت جهانی رسید، چراکه بـه زعم طرفداران تئوری توطئه وی این واقعه را پیش‌بینی کرده بود. مردم حتی توانایی ارتباط با دنیای مردگان را نیز بـه وی نسبت داده بودند و بـه وی مراجعه می کردند تا با مردگانشان ارتباط بگیرند. طرفداران وی مدعی‌اند وی فجایعی هم چون 11 سپتامبر، سونامی 2004 تایلند و انتخاب اوباما درسال 2008 را نیز پیشگویی کرده بود.

پیشگویی بابا ونگا از پایان دنیا

یکی از ترسناک‌ترین پیشگویی‌هاي بابا ونگا مربوط بـه اتمام دنیاسـت. خوشبختانه وی پیش‌بینی کرده این اتفاق لااقل تا 3000 سال دیگر، یعنی سال 5079 نخواهد افتاد، اما وی هیچ اشاره‌اي بـه چگونگی پایان دنیا نکرده.

با این حال پیش‌بینی همیلتون از سال 2020 این بوده کـه دراین سال جنگی در خاورمیانه شروع میشود و سال 2020 را همراه با فجایع طبیعی و ناآرامی‌هاي سیاسی می‌دانسته. بنا بـه پیشگویی هملیتون، سال 2020 با چندین زمین‌لرزه همراه خواهد بودو ژاپن و هند بـه شدت خواهند لرزید.

پیشگویی بابا ونگا از سونامی در سال 2020

از دیگر پیشگویی هاي بابا ونگا از سال 2020 باین بوده کـه سونامی عظیمی در آسیا رخ خواهد داد. وی پیش‌بینی کرده بود کـه این سونامی شانزده سال بعد از سونامی 2004 روی می دهد. فاجعه‌ي سونامی کـه درسال 2004 رخ داد 220٫000 نفر رابه کام فوت کشاند. اگر این پیشگویی واقعیت یابد، فاجعه‌ي دیگری در پاکستان، ژاپن، چین و هند رخ خواهد داد.

 

نظرات
ADS