ADS

دلیل بدخط بودن نابغه ها چیست ؟

علم می گوید:اگر دست خط زشتی دارید یعنی خلاق هستید. اگر در حال حاضر بیشتر روزهایمان صرف نگاه کردن به صفحه لپ تاپ و تایپ کردن با صفحه کلید اسـت، اما زمان هایی وجود دارد که مجبوریم از 1 برگه و 1 خودکار اسـتفاده کنیم و دست خط زشتی داریم، وضعیت خجالت آوری می شود. بهانه می آورید، "اوه، من این را در 1 ماشین در حال حرکت نوشتم" یا "این خودکار، روان نیست". معمولاً، در 1 گروه از مردم، تعداد افرادی که دست خط زشتی دارند، همیشه بیش از افرادی اسـت که دست خط خوبی دارند اما پس از خواندن ویژگی های شخصیتی مرتبط با دستخط بد، شما احساس خوش شانسی خواهید کرد، البته اگر که یکی از آن افراد هستید.

دلیل بدخط بودن

همین ابتدای بخش سرگرمی نمناک جواب اصلی را به شما خواهیم داد و در ادامه توضیحاتی برای تکمیل پاسخ پس ؛ آیا میدانید دلیل بدخط بودن نابغه ها چیست؟ شواهد نشان داده بسیاری از نوابغ دست خط خوبی ندارند زیرا مغزشان سریع تر از دستشان عمل می کند.

دلیل بد خط بودن برخی افراد

۱.شما متفکری مستقل هستید:

دستخط زشت همیشه نشان دهنده ی فرد گرایی مستقل اسـت، چون معمولاً این نوع نویسنده ها 1 متفکر مستقل هستند این افراد اغلب با انتظارات جامعه سازگار نیستند.

۲.شما خلاق هستید:

افرادی که دست خط زشتی دارند بسیار خلاق هستند ؛ دستخط بد در برخی موارد نشانه ای از بی قاعدگی هم اسـت.

بد خط بودن برخی افراد   ۳. شما باهوش هستید:

دست خط بد و کثیف نشانه هوش بالا اسـت، به این معنی که قلم شما نمی تواند با مغز شما ارتباط برقرار کند پس، اگر دست خط زشتی دارید، نباید ناامید شوید. دست خط خلاقانه به افرادی تعلق دارد که بسیار خلاق و اسـتثنایی هستند. ناپلئون دستخط وحشتناکی داشت و حتی نوشته های فروید هم بسیار ضعیف و ناخوانا بود.

چند دلیل، برای داشتن دست خط بد:

کارشناسی در این مورد می گوید :همه ما می دانیم که دست خط زشت چه شکلی اسـت این دقیقاً نقطه مقابل آثار هنری تمیز و مرتبی اسـت که همه به آن غبطه می خوریم. دستخط بد دارای ریتم ضعیف و تناقضات متعددی اسـت. یکی از مهم ترین ها این اسـت که صاحبان این دست خط ها پرانرژی هستند و نویسندگان این دست خط ها هرگز کسل کننده و خسته کننده نیستند. در واقعیت من همیشه تجزیه و تحلیل آن ها را بسیار جالب یافتم بنابراین اگر نوشتار زشتی دارید، ممکن اسـت چیزهای بیشتری درمورد شخصیت شما به چشم آید.

وقتی کودک بودم 1 متخصص به من اظهار کرد که دست خط من مانند 1 جنگل اسـت - 1 جنگل با علف های هرز! من نمی خواهم بگویم که در دست خط "بد" فضیلت بزرگی وجود دارد - یا اینکه شما باید سعی کنید 1 دست خط زشت داشته باشید.این دور از آن اسـت. من در این زمینه با خودم درگیر هستم، چون خط خودم، همان طور که اظهار کردم، بسیار دورتر از خط قشنگ اسـت ؛ البته هر دستخط متفاوت اسـت، به خصوص در زمینه تجزیه و تحلیل دستخط، که کاملا گسترده خواهد بود.علاوه بر این، درجاتی از "زشتی" نیز وجود دارد و که هر کارشناسی به نوبه خود از آن تعریف می کند با این وجود چیزهای جالبی وجود دارند که ما می توانیم به آن ها اشاره کنیم.

معنی و مفهوم دست خط زشت:

دستخط زشت می تواند مقدار مشخصی از بار عاطفی را نشان دهد. بسیاری از نویسندگان با دست خط زشت تمایل دارند از لحاظ عاطفی ناپایدار باشند - حتی بد خلق شوند چون ما می توانیم در نمونه بالا هم ببینیم.هم چنین دستخط زشت می تواند نشان دهنده عدم ثبات و تعدادی دیگر از چیزهای دیگر باشد.گاهی خط بد می تواند نشانه ای از عزت نفس یا عدم امنیت باشد; اما همچنین می تواند خودمختاری و میل به قضاوت درمورد محاسن خود را نشان دهد تا اینکه مطابق با روش اسـتاندارد انجام کارها باشد.

روزنه های امید برای افرادی که دست خط زشت و بدی دارند

دست خط بد همیشه فرد گرایی اسـت، زیرا این نوع نویسنده متفکر مستقل اسـت.خواهید دید که این نویسنده ها همیشه با توقعات جامعه سازگار نیستند.دست خط بد اغلب با خلاقیت اتفاق می افتد و گاهی می تواند نشانه ای از بی قاعدگی باشد.

پاگانینی، ویولن نواز بزرگ متعلق به این دسته بود که وی قطعا شخصی غیر عادی و بدون شک خلاق بود بعد اگر خودتان را به عنوان نویسنده ای با دستخط بد می دانید, نا امید نباشید! برخی از بدترین خط ها به نویسندگانی تعلق دارند که بسیار خلاق یا اسـتثنایی هستند.

کتابی نوشته شده اسـت تا دیده شود که نوابغ, هنرمندان خلاق و افراد بسیار باهوش خط زشتی داشته اند - بنابراین نباید نگران باشید و بابت آن خجالت بکشید. نمونه های دستخط در این کتاب متعلق به برخی از نوابغ مشهور اسـت ؛ ممکن اسـت آن ها دستخط زشتی داشته باشند، اما فقط به چیزی که آن افراد به دست می آورند فکر کنید ؛ پیکاسو دست خط خیلی بدی داشت و ببینید چه اتفاقی برایش افتاد.

واقعاً الهام بخش اسـت، نه؟

به همین علت اسـت که نباید به دست خط زشت تان اجازه دهید که اعتماد به نفستان را کاهش دهد. هیچ درک اشتباهی در مورد خودتان نداشته باشید و نگذارید دیگران درمورد شما را براساس خط بدتان قضاوت کنند. نوشته های ویکتور هوگو, که یکی از ناشران بود, شبیه میدان نبرد بودند. حروف چین هایی که در رمزگشایی بالزاک کار می کردند اغلب ناامید می شدند و می اظهار کردند که بعد از ساعت ها تلاش بی هوده, دیوانه می شده اند.

رابرت لوییز اسـتیونسون هم بدتر بود. و چاپگر همیشه مشخص می کرد که چه چیزی نوشته شده اسـت. اسـتیونسون برای کپی کردن آنچه در جایگاه نخست قرار داده بود, یاری کرد و سیدنی بعد از 20 و 4 ساعت نتوانست دستخط خود را بفهمد از سوی دیگر برخی نویسندگان انگلیسی مانند آرنولد بنت, توماس هاردی و ال جی ویز با ظرافت و حتی شیک شیک می نوشتند. اما نباید فراموش کرد که هیچ کدوم از این 3 نفر نوشتن را در جوانی آغاز نکرده اند.

درباره کودکان با دست خط بد چطور ؟ دلیل بد طخی

توهین کردن و صدا زدن برخی کودکان بااسـتعداد و با دست خط بد، در همه جا اسـت. به طور جدی، دست خط آنها می تواند تقریبا غیر قابل حل شد باشد و می تواند مشکلات زیادی در مدرسه برایشان ایجاد کند. برای داشتن دست خط خوب, 1 کودک باید مهارت های اقدامی خوبی داشته باشد نبود مهارت های اقدامی مناسب می تواند 1 مشکل واقعی برای برخی کودکان بااسـتعداد باشد که بسیاری از آن ها کمال گرا هستند. آن ها حروف را به روش ذهنی خودشان می بینند, اما مهارت های اقدامی ظریف آن ها به اندازه کافی توسعه نیافته اند که به آنها نوع کنترل بر روی انگشتانشان را بدهد, نیاز به ایجاد نوع نوشتن خودشان را دارند.

این فقدان کنترل بر روی نوشتن نامه ممکن اسـت برای این کودکان بسیار خسته کننده باشد و به جای مقابله با نا امیدی, آن ها به کار و هدف خود فکر می کنند.آن ها حتی وقتی بزرگ تر می شوند و کنترل اقدامی بیشتری دارند، به زحمت برای بهبود نوشتنشان خود را به زحمت می اندازند با این حال، در حالی که این احتمال وجود دارد که به کودکان یاری کنیم مهارت های اقدامی ظریف خود را بهبود ببخشند، اما این همیشه کار مشکلی نیست.

اغلب کودکان با اسـتعداد بیش از آنچه می توانند بنویسند، فکر می کنند و زمانی که سعی می کنند به اندازه کافی سریع بنویسند تا مغز خود را حفظ کنند، دستخط آن ها بد می شود. این امر حتی زمانی هم درست اسـت که کودکان مهارت های اقدامی ظریف و زیبایی داشته باشند.

 

نظرات
ADS