ADS

سوگلی محبوب و بانفوذ ناصرالدین شاه ; تصاویر انیس‌الدوله؛

انیس الدوله بانفوذترین و محبوب ترین چهره دربار ناصرالدین شاه بود که نشان حمایل آفتاب و تمثال همایونی را از وی دریافت کرد و به نوعی مرتبه ملکه سلطنتی را در دربار داشت.

فاطمه دختر روستازاده‌ای به نام نورمحمد بود که در کودکی پدرش را از دست داد و از آنجا که مادرش با مردی دیگری ازدواج کرد، عمه و عمو سرپرستی‌اش را به عهده گرفتند؛ اما دیری نگذشت که این دختر بچه سر از دربار شاهی درآورد.

 

مورخان ماجرای آشنایی شاه با فاطمه را به یکی از اردوهای شکار شاه در لواسان مربوط می‌دانند؛ شاه در این سفر فاطمه که چوپانی گله‌ عمویش را می کرده می بیند و بعد از لحظاتی گپ و اظهار کرد مجدوبش می‌شود. در بازگشت از شکارگاه، شاه این دختر را به قصر آورده و به دست جیران یکی از زن ها محبوب خود می سپارد تا آداب و رفتار زندگی درباری را به وی بیاموزد.

 

گفته می شود نفوذ کلام و هوش بالای وی باعث می‌شود خیلی زود مراتب حرم شاهی را طی کند و بعد از فوت جیران همه ماترکش به وی سپرده شود. فاطمه در همین زمان به عقد شاه درآمد و لقب انیس الدوله را از شاه دریافت کرد و سوگلی ناصرالدین شاه شد. 

 

انیس الدوله چندی پس نشان حمایل آفتاب و تمثال همایونی را از شاه ایران دریافت و به نوعی مرتبه ملکه سلطنتی را در دربار ایران پیدا کرد. وی آنقدر قدرت و نفوذ بالایی در دربار داشت که در خیلی از موارد نظر شاه را حتی در تصمیمات مهم ممملکتی نیز تغیر می داد. وی تنها کسی بود که می توانست در برابر شاه بایستد و مخالفت کند؛ آنگونه که به گزارش مورخان بعد از اعلام فتوای حرمت تنباکو از آوردن قلیان برای شاه خودداری کرد و بر خلاف نظر شاه دستور داد همه قلیان ها را از حرم شاهی جمع آوری کنند.

 

با این حال انیس الدوله را یکی از وفادارترین همسران ناصرالدین شاه نیز می دانند آنقدر که از ناراحتی فوت شاه چندماهی بیشتر بعد از وی عمر نمی‌کند. در برخی منابع آمده اسـت بعد از ترور ناصرالدین‌شاه وقتی اتابک حقوق او را بصورت 1 بسته اسکناس برایش می فرستد با مشاهده تصویر ناصرالدین شاه غش کرده و چندی پس هم از دنیا می رود.

 

عکس زیر که مربوط به دورانی اسـت که انیس الدوله سوگلی شاه بود و در اوج قدرت به سر می برد، احتمالا توسط خود ناصرالدین شاه گرفته شده اسـت. در عکس دوم که در حرم خانه پرداشته شده اسـت و یکی از زن ها را پایین پای انیس الدوله دراز کش نشان می‌دهد، می‌شود قدرت و نفوذ بالای وی در اندرونی شاهی را دید. 

نظرات
ADS