ADS

ویژگی های شگفت انگیز بدن زنان

زنان توانایی زیادی در شنیدن صداهای فرکانس بالا دارند

زنان از سنین بسیار کم میتوانند صداهای فرکانس بالا را بشنوند «صدا هر چـه فرکانس بالاتری داشته باشد زیرتر است». 1 نوزاد دختر 1 هفته اي میتواند صدای مادرش را از صدای گریه ي 1 نوزاد دیگر تشخیص دهد.

این ویژگی 9 تنها بکار مراقبت از نوزادان، بلکه بـه تشخیص دروغگویی دیگران هم می‌تواند یاری کند. زنها قادرند کوچک ترین تغییر در زیر و بمی صدا کـه هنگام دروغ اظهار کردن رخ می‌دهد را تشخیص دهند.

 

زن ها باهوش تر از مردها هستند

گرچه مردها مغز بزرگ تری دارند، اما نتیجه ي آزمایش هوش زنان، 3 درصد بهتر از مردها است. این مسأله و همین طور توانایی انجام هم زمان چند کار در زنان، ناشی از تفاوتی است کـه در ساختار مخچه ي انها وجوددارد. در حقیقت، در مقایسه با مردان، اندازه ي مخچه ي زن ها بزرگ‌تر بوده و ارتباطات عصبی آن حدود 30 درصد بیشتر است.

کروموزوم ایکس سیستم ایمنی بدن را نیرومند تر می کند

بـه اظهار کرده ي دانشمندان بلژیکی، کرموزوم ایکس کـه عامل به دنیا آمدن نوزادان دختر است، حاوی میکرو RNA بیشتری است. RNA ها سیستم ایمنی نوزاد را نیرومند میکنند و ریسک بروز سرطان را کاهش می‌دهند.

زن ها راحت تر از بعد بیماری ها بر می آیند

دانشمندان پی برده اند، هورمون اسـتروژن کـه در بدن زن ها بیشتر از مردها است، نقش اصلی را در فرو نشاندن پروسه ي التهاب در بدن دارد، یعنی بدن زن ها زودتر و آسان تر از مردها از عهده ي بیماری ها بر می‌آید. اسـتروژن هم چنین از سرعت پیر شدن بدن کم می‌کند، بنابر این امکان این‌کـه زنها عمر طولانی تری داشته باشند بیشتر است.

روش های جلوگیری از بارداری روی جذابیت ظاهری زن ها تأثیر می گذارد

تحقیقات نشان می‌دهد مردها جذب زنانی میشوند کـه قدرت باروری دارند، حتی اگر داشتن فرزند جزء هدف هاي شان در زندگی مشترک نباشد.

بوی بدن زن ها و دیگر گرایشات بیولوژیکی باعث این مسأله میشود. اما جلوگیري از بارداری از جذابیت زن ها کم می‌کند چون میزان هورمونهای مردانه را در بدن آنها افزایش میدهد و قدرت باروری را از بین میبرد.

نکات جالب در مورد ویژگی های خاص مغز زنان

در حالیکه تفاوت هاي بیولوژیکی زن ها و مردها کاملاً مشهود هستند، محققان تلاش داشته اند تفاوت هاي واضحی را نیز بین ساختار مغزی این 2 شناسایی نمایند. این تحقیقات باعث شده کـه مشخص شود تعداد زیادی از باورهای مـا در مورد شخصیت و ساختار مغزی زن ها و مردها غلط بوده است. هرساله با کشف نکات جدیدی در مورد مغز مردها و زنان، باورهای مـا نیز در مورد هر کدوم از انها تغییر پیدا می‌کند.

 

مغز زن ها کوچک تر اسـت اما…

واقعیت این است کـه مغز زن ها کوچکتر از مردها بوده و محققان این موضوع رابه اثبات رسانده اند. اما آیا این موضوع بدین معناسـت کـه زن ها بدلیل کوچکتر بودن مغزشان نسبت بـه مردها از هوش کمتری برخوردارند؟ یقیناً نه. این‌کـه مغز زن ها از مغز مردها کوچکتر است کشف تازه اي نیست.

 

نظرات
ADS