ADS

دلایل سفید بودن رنگ هواپیما چیست؟

چرا هواپیماها معمولاً سفید رنگ می شوند؟

آیا می دانید چرا اکثر هواپیماها به رنگ سفید هستند؟ هر چند با این رنگ باند فرودگاه خسته کننده و بی روح به نظر می رسد اما دلایل منطقی برای آن وجود دارد که در ادامه به آن ها می پردازیم.

 

دلایل سفید بودن رنگ #هواپیما چیست؟ مزیت گرمایی :

رنگ سفید بازتابنده ای فوق العاده از نور #خورشید اسـت و تقریباً تمام نوری که به آن می افتد را منعکس می کند ، برخلاف سایر رنگ ها که مقداری از نور را جذب می کنند.

 

اگر هواپیمای خود را به رنگ دیگری غیر از سفید رنگ کنید ، باعث جذب نور خورشید و گرم شدن بدنه هواپیما می شود ، چیزی که می خواهید از آن اجتناب کنید. از طرف دیگر، سفید آن نور خورشید را منعکس می کند و از تجمع تدریجی گرما در هواپیما جلوگیری می کند. 

 

این امر باعث می شود که دمای سطح هواپیما خنک شود. به خنک تر نگه داشتن کابین یاری خواهد کرد. هنگامی که هواپیما با سرعت بیش از ۵۰۰ مایل در ساعت پرواز می کند، اصطکاک مولکول های هوا باعث گرم شدن قاب هواپیما می شود. رنگ سفید، به خنک نگه داشتن قاب هوا یاری می کند !!!

 

این نکته خوبی اسـت، 9 تنها هنگام پرواز هواپیما، بلکه همچنین هنگامی که روی باند پارک شده اسـت، کمتر گرم می شود.

تشخیص آسان ترک ها و نقص های بدنه هواپیما :

به طور طبیعی، اگر رنگ آن تیره باشد، ترک های بسیار جزئی یا نقص روی سطح فلزی بدنه به راحتی قابل تشخیص نیست. بنابراین، اگر بدنه هواپیما به رنگ سفید، رنگ شود، تشخیص ترک یا نقص فلزی سطح بدنه به راحتی قابل تشخیص اسـت.

 

رنگ آمیزی سفید نسبت به رنگ آمیزی آن با سایر رنگ ها نسبتاً ارزان تر اسـت :

مطمئناً رنگ آمیزی هواپیما مانند نقاشی خانه یا ماشین نیست. اگر از رنگ های بسیار رنگارنگ برای زرق و برق بیشتر هواپیما اسـتفاده می کنید، هزینه بیشتری برای شما خواهد داشت. شما همیشه سعی خواهید کرد هزینه خود را به حداقل برسانید. بنابراین، به همین علت اسـت که هواپیماها با رنگ سفید، رنگ آمیزی می شوند.

 

رنگ سفید محو نمی شود :

هنگام پرواز در ارتفاعات، کاملاً در معرض شرایط مختلف جوی، هواپیماهای رنگی کمرنگ می شوند و برای اینکه زیبایی خود را حفظ کنند باید زود به زود رنگ آمیزی شوند. که این خود هزینه های زیادی در بر دارد. از طرف دیگر، 1 هواپیمای سفید رنگ، حتی بعد از گذراندن زمان قابل توجهی در هوا، تفاوت چندانی نمی کند.

در صورت رنگ آمیزی غیر از سفید، زمان فروش متقاضی کمتری دارید و با قیمت کمتری از شما می خرند :

رنگ آمیزی هواپیما به رنگ دیگری غیر از سفید می تواند بر ارزش فروش آن تأثیر منفی بگذارد. مالکان هنگام خرید هواپیمای سفید نیازی به رنگ آمیزی مجدد هواپیما ندارند. فقط تغییر نام و نشان شرکت در هنگام فروش کافی اسـت. علاوه بر این، این گزینه نیز اقتصادی اسـت.

 

صرفه جویی یا کاهش وزن هواپیما :

برای رنگ آمیزی رنگی هواپیما به چند رنگ نیاز اسـت. اگر می خواهید هواپیمای خود را چند رنگ بسازید، وزن رنگ های مختلف بیشتر و بیشتر به وزن هواپیما می افزاید. بنابراین، رنگ آمیزی ساده آن با سفید مزایای دیگری به شما می دهد و همچنین باعث کاهش وزن هواپیما می شود.

 

تشخیص هواپیما حتی در شب آسان اسـت :

رنگ سفید خاصیت انعکاس تمام نوری را که بر روی آن می تابد را دارد. بنابراین، اگر هواپیما سفید رنگ باشد، ردیابی هواپیما بسیار آسان خواهد بود.

نظرات
ADS