پست های ادبی

بهترین پست های ادبی ,تصاویر ادبی بیوهای ادبی,محبوبترین ادبی ایران

خسته ترازآنم ک بگویم ب چ علت😔

17 بازدید

فارغان راچه خبرازدل بی حوصله ام..

5 بازدید

هرچه از سر گذشت شد سر گذشت😏 حیف بی دقت گذشت اما گذشت☹️ تا که خواستیم یک دو روزی فکر کنیم🤔 بر در خانه نوشتند در گذشت...💔

31 بازدید

‌ ‌ بَند بَند ⧼قلبَــــم⧽ را به وجود ⧼تــــوُ⧽ بافتَم گِره پُشـت گِره آمَدی که ⧼بمـــانی⧽ به طَعم ⧼مانـــدِگاری⧽..!😌♥️💌 ‌

28 بازدید

زانو نمیزنم حتی اگر قد آسمان از من بلندتر باشد...

9 بازدید

نه به شیطان دست خواهم داد نه به قبیله ای سجده خواهم کرد٬

من خودم میمانم وخودم میمیرم و به بهشت و جدانمم خواهم رفت...👽🔥💫

7 بازدید

من خود بلای خویشم. از خود کجا گریزم؟!

10 بازدید

تو گر گناہ من شوی توبه نمی‌کنم ز تو ...♡ (مولانا)

47 بازدید

من سنگسار لذت با خویش خفتنم!!!!

10 بازدید

❤دلبران دل می برند اما تو جانم بر ده ای❤

18 بازدید

گر خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد گرخواهی که جهان در کف اقبال تو باشد آغاز کسی باش که پایان تو باشد

33 بازدید

طُ وآسه دَرک تَنهایی هآیِ مَن زیآدی دورِت شُلوغهِ :)🖤🥀

24 بازدید

هر پریشان نظری لایق دیدار تو نیست

6 بازدید

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است.

3 بازدید

بذارید بره، كسي که تو زندگیتون معني
 "موندن" نمیده.

Let him go, someone who is not defind
to stay in your life.

#غمگین #تیکه_دار #جدایی #عشق_یک_طرفه #ادبی #زندگی
5 بازدید

زندگی مثل یک پازل است. برای ماندن در کنار پازل اشتباهت تلاش نکن چون یا تو میشکنی یا او! بدنبال پازل خودت باش

10 بازدید

طُ باید تیتر بُزُرگح گزارشات نقص حقوق بشر باشیح بَس کِح وَحشیانع زیبایی^_^

13 بازدید

در دو چال گونه هایت دنیای من جا میشود عاشق دنیای خویشم لحظه خندیدنت❤❤

12 بازدید

دهانم را پر از دوستت دارم کردم میخواهم ب توپ ببندم قلبت را❤❤❤❤❤

11 بازدید

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

11 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ