پست های ادبی

بهترین پست های ادبی ,تصاویر ادبی بیوهای ادبی,محبوبترین ادبی ایران

عشق تعریف ساده‌ای دارد ٫ چشم هایت

18 بازدید

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد m

44 بازدید

‏نَکُنَد دل نَکَنی دل بکَنَد بَهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟ ‏بِروَد دَرْ بَرِ یارِ دِگری، صُبح‌که بیدار شوی...!✨🖤

49 بازدید

شادی مارو دزد برد

3 بازدید

دل ناله کنه از من من ناله کنم از دل یارب تو قضاوت کن دیوانه منم یا دل

27 بازدید

گر چآره تویی بیچاره منم جآنا..S

17 بازدید

آںكھ ڑفٹ، بھ حُڑمٹ آں چھ كھ بإ خؤڈ بڑڈ حَق بازگشٹ ںڈإڑڈ....

21 بازدید

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد ، دلگرم نشو...⛄

29 بازدید

اصفهان با آن عظمت نصف جهان را دارد ، یک وجب قد داری و کل جهانم گشته ای 🌍🌐

28 بازدید

باز هم کشته و بازنده این جنگ منم که تو با لشکر چشمانتو من یک نفرم❤👀🌟

44 بازدید

از آش نخورده روزگار چنان دهانم سوخت که از ترس،آب یخ را هم فوت میکنم...

6 بازدید

گر پادشای عالمی بارم گدای مادری

21 بازدید

ما به جرم بی وفایی این چنین تنها شدیمـ چون نداریم همدلی بازیچه ی دلهـــــا شدیمـ

21 بازدید

ما شراب تلخ نمی نوشیم ولی مستانه میگردیم لباس کهنه میپوشیم ولی مردانه میگردیم

21 بازدید

بی عشق جهان یعنی یک گردش بی معنی)😘😘

13 بازدید

نکند ما بهر تماشای جهان امده ایم😕

41 بازدید

زندگی... کاروانیست زود گذر... آهنگی نیمه تمام... تابلو ای زیبا و فریبنده که میسوزد و میسازند و هیچ چیز در آن رنگ حقیقت نمی گیرد جز مهربانی!

17 بازدید

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد

گفته بودی که یوسف گمگشته بازآید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

28 بازدید

از کجا آمده ام آمدنم بهر چه بود؟!؟!

15 بازدید

کس نداند جز ذات پاک پروردگار که فردا را چه بازی کند چرخ روزگار

17 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ