بیو جدید / بیو های کاربران شبکه های اجتماعی چیست ؟

بیو های جدید بر اساس محبوب ترین و جدیدترین از کاربران توبیو /

اگه بحث غرور باشه
من اونقد مغرورم که ممکنه سالها منو بشناسی
ولی یه کلمه‌ هم از دردام نشنوی!

#بیو
#غرور
#مغرور
218 بازدید
اِعتماد به بَعضیا مِثِ فَتح کَردَنِ قله اِوِرِست با دَمپایی اَبریهَ😂💔ـ

#تیکه
#بیو
#ارشم
546 بازدید
‍اُ‍لگو ‍نَسا‍ز ‍اُلگو ‍شو⛔💡
‍لا‍ل ‍نَبا‍ش ‍پُر‍و ‍شو🤫🚶
‍سَگ ‍با‍ش ‍با ‍وَفا ‍با‍ش🐕‍🦺🍃
#بیو
822 بازدید
#بیو

🇺🇸I’m not lazy.
I’m on energy-saving mode😹
من تنبل نیستم
فقط در حالت ذخیره انرژی
280 بازدید
😏 ملکـہ هم باشیـ.... تاج سرتم.....

#شاخ #تیکه #تیکه_دار #بیو #دختر #دخترونه
1.0K بازدید
هندزفری تو گوشمِ😎یه کوله رو دوشمِ😎لباسمم همون سیاهِ که همیشه می پوشمهِ😎

😎#بیو
229 بازدید
ـــبرگـــــــــــــــــــ از درخـــتــــــــــــــ خستــــــہ مـــےشـــــــــہ؛
پــــــایــــــــےز رو بـــہونــــــــــــــہ مـــےکــــــنــــــہ🍃
ــــــــحکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــایتــــــ خــــےلــــــــــــےاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتــــ :))
#بیو
344 بازدید
زندگی یه مشکل نیست که بخوای حلش کنی زندگی یه واقعيته که باید تجربه اش کنی:)🤍

🌛#بیو🌜
174 بازدید
تو همون جرعت قبل گـ؋ـتن حقیـقتیـ........#عشق #عاشقانه #بیو #خیانت #تیکه #تیکه_دار #موفقیت #انگیزشی #خاطره
888 بازدید
من همون کاکتوسیم🌵ک تو شهر بادکنکا🎈دلش بغل میخواد.....😒

#بیو
241 بازدید
حکایت رفاقتای امروزی
شده حکایت قلیون؛
تا وقت طعم داشته باشی
باهات میمونن
از طعم ک بیوفتی میگن
سوخت بریم!
#قیلون
#بیو
#فالو
#رفاقت
#رفیق
438 بازدید
بیب بیۡب نَڪُݩ شۡآخِع ۡعَزیز اینۡجآع بوق ۡزَدَنۡ مَمنوعِه‌😂😐🖤
#بیو
#تیکه
#شاخ
570 بازدید
مــیــخــوایــی بــالــا بــاشــی
ولــی زوده بــامــا لــاشــی هــا بــاشــی😏😎
#بیو
#شاخ
580 بازدید
🤟🏼از خاکی میریم منت آسفالت نکشیم🤟🏼

💜#بیو💜
💜#غرور💜
324 بازدید
گاهی وقتا بهترین انتقام اینه که لبخند بزنی و بگذری ✨♥️
SOMETIMES THE BEST REVENGE IS TO SMILE AND MOVE ON .

💞#بیو💕
🤩#انتقام🤩
326 بازدید
‏- دلم برات میسوزه
+ واسه چی؟
- نمیتونی بفهمی داشتنت چه حالی داره :)

#بیو
#عشق
198 بازدید
تآ زَمآنیْ کِهْ رِسیدَنْ بِهْ تُو اِمْکآنْ دآرَدْ∞❤️ زِنْدگی دَرْد قَشَنْگیستْ کِهْ جَرْیآنْ دآرَدْ🖇💕#بیو
#عشق
#ادبی
266 بازدید
دًر میْثاٰقٍ ماٰ شٍکًستـ م‍ًعنی نًداٰرًد چ‍ُـون شْیشْع اٰیمـْ بٍشْکًنیمـ تیْز تًر میْشًویّمـ😸🌴💥👣
#بیو
#حاضرجوابی
#شاخ
478 بازدید
بزرگترین ضربہ ای که به دشمنات میتونی بزنی موفقیتته:))
#انگیزشی 🌱
#بیو✌️
☆ ⃟۞𝑇𝒉𝑒 𝑜𝑛𝑙𝑦 𝑤𝑎𝑦 𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑎𝑡 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑒𝑛𝑒𝑚𝑖𝑒𝑠, 𝑖𝑠 𝑦𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠.✰
207 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ