متن کوتاه آرزو و رویا و پست های زیبا و کپشن های جالب در مورد آرزو کردن

آروز و رویا ها / پست ها و کپشن ها و متن های کوتاه و بلند در مورد آرزو و آرزو کردن مناسب بیوو وضعیت استوری و پست / آرزوها

دیگهـ آرزو نمیکنمـ
چونـ همشونـ بهـ بنـ بستـ خوردنـ…🥀✨
#غمگین#آرزو#آرزو
279 بازدید
+ بزرگ ترین آرزوت چیع؟
_ بزرگ ترین آرزوم اینه که دیگه آرزوم نباشه....


#غم #آرزو
#تنهایی
1.7K بازدید
شده یه شب خیره به شهر همینجوری زل بزنی؟از همه ی آرزوهات یه شبه بخوای دل بکنی؟
#آرزو
#یوسف_زمانی
#آهنگ
284 بازدید
زندگی دو چیز را یادم داد :
آرزوی مرگ
مرگ آرزو
#مرگ
#آرزو
#زندگی
291 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ