پست های حق

بهترین پست های حق ,تصاویر حق بیوهای حق,محبوبترین حق ایران

خـ‌ودتـ‌‌‌و پـ‌‌‌‌‌یــ‌‌‌‌‌دا کـ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نـی‌‌‌‌ خـ‌‌‌‌یـ‌‌‌لـ‌‌‌ی هـ‌‌‌‌ا رو گـ‌‌‌‌م مـ‌‌‌‌یـ‌‌‌‌کـ‌‌‌نـ‌‌‌‌ی ایـ‌‌‌‌ن شـ‌‌‌‌روع یـ‌‌‌‌ه مـ‌‌‌‌‌سـ‌‌‌‌‌‌‌‌یـ‌‌‌‌‌‌‌‌ر طــ‌‌‌‌‌‌ولـ‌‌‌‌‌انـ‌‌‌‌‌ی کـ‌‌‌‌‌‌ه تـ‌‌‌هـ‌‌‌ش قـ‌‌‌‌شـ‌‌‌‌نـ‌‌‌‌گـ‌‌‌‌ه . . .🖤
#غمگین #حق
368 بازدید
مشـ‌کل روابـ‌ط ما ایـ‌نـ‌ه گوش نمیـ‌دیم که بفـ‌همیم گوش میـ‌دیم که فقـ‌ط جـ‌واب بدیـ‌م-)...

نوشته شده توسط #حانیتون(:
#حق
#مود
804 بازدید
ک‍‌اش به‌ ج‍‌ای مغ‍‌ز ،

ق‍‌ل‍‌ب #آل‍‌زای‍‌م‍‌ر م‍‌ی‍‌گ‍‌رف‍‌ت (:🖤 .

#حرف_دل #حرف_حساب #خسته #عشق #تنها #دلی #قلب #جدید #روز #شب #خفن #بیو #خاص #شیک #تیکه #حرف_سنگین #عشق #عاشقانه #حق #شعور #فهم #جدایی_ممنوع
501 بازدید
گر تو با بد ، بد کنی! پس فرق چیست؟!


#کمی_تفکر
#بیو
#حق
#حرف_حساب
682 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ