پست های دلهره

بهترین پست های دلهره ,تصاویر دلهره بیوهای دلهره,محبوبترین دلهره ایران

بعد از رفتنت
نسبت به هر چیزی دلهره دارم !
به باز شدن در ، زنگ تلفن ،
پیامک گوشی ، صدای آشنا ،
نم باران ، راه همیشگی ،
دلهره هایی که هیچ کدامشان
تو نیستی … !

#عشق / #عاشقانه
#تنهایی
#جدایی
#غمگین
#دلهره
#دلتنگی
2.2K بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ