پست های دلی

بهترین پست های دلی ,تصاویر دلی بیوهای دلی,محبوبترین دلی ایران

ک‍‌اش به‌ ج‍‌ای مغ‍‌ز ،

ق‍‌ل‍‌ب #آل‍‌زای‍‌م‍‌ر م‍‌ی‍‌گ‍‌رف‍‌ت (:🖤 .

#حرف_دل #حرف_حساب #خسته #عشق #تنها #دلی #قلب #جدید #روز #شب #خفن #بیو #خاص #شیک #تیکه #حرف_سنگین #عشق #عاشقانه #حق #شعور #فهم #جدایی_ممنوع
501 بازدید
بَرگـ اَز دِرَختـ خَستِهـ میشِهـ
پاییـز هَََمَشـ بَهونَسـ :-)
#دپ
#دلی
563 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ