پست های دوستت

بهترین پست های دوستت ,تصاویر دوستت بیوهای دوستت,محبوبترین دوستت ایران

دم چشم‌هایت گرم با آن دوستت دارم‌های عاشقانه‌شان. از زیر زبانت که نمی‌توان حرفی کشید.

#دوستت ـ دارم #عاشقانه#شعر#متن - دلتنگی
332 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ