پست های دوستت_دارم

بهترین پست های دوستت_دارم ,تصاویر دوستت_دارم بیوهای دوستت_دارم,محبوبترین دوستت_دارم ایران

خاوَرِمیآنِه رآ بِه تَقلِید اَز چَشم هایِ (طُ) سآختِه اَند؛پُر اِلتِهآب،خَستِه،زیبِآآآ😻🍃


#بیو
#دوستت_دارم
#عشق
168 بازدید
باوركن‌خودشم‌نميدونه‌چقدقشنگ‌ميخنده!♡


#بیو
#دوستت_دارم
#عشق
#عاشقانه
415 بازدید
هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡


#بیو
#دوستت_دارم
#عاشقانه
462 بازدید

ᵗʰᵉ ᵒᶰᵉ ʷᶤˡˡ ᵇᵉ ᵈᶤᶠᶠʳᵉᶰᵗ ᶠᵒʳ ᵐᵉ ᵗʰᵃᵗ ᶠᶤᶰᵈ ᵒᵘᵗ ᵐʸ ᵈᶤᶠᶠʳᵉᶰᶜᵉ ʷᶤᵗʰ ᵗʰᵉ ᵒᵗʰᵉʳˢ✨
ڪسۍ برامـ متفاوت میشھــ
ڪ فرق منو با بقیه بفهمه☄💜
#انگلیسی #تنهای #جدایی #عاشقانه #عشق #شاخ #خاص #فیک #رنگارنگ #دوستت_دارم
425 بازدید

هر چه در خاطرم آید ؛ طُ از ان خوب‌تری..♡

➖⃟🕊• 𝑾𝒉𝒂𝒕𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 ; 𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒕

#عاشقانه #دوستت_دارم #ادبی #مادر
152 بازدید

دهانم را پر از دوستت دارم کردم میخواهم ب توپ ببندم قلبت را❤❤❤❤❤

34 بازدید

ڪنار تو ❤حتی نفس ڪشیدن هم عالمی دارد m

60 بازدید

‏نَکُنَد دل نَکَنی دل بکَنَد بَهرِ تو دِل دِل نَکُنَد؟ ‏بِروَد دَرْ بَرِ یارِ دِگری، صُبح‌که بیدار شوی...!✨🖤

72 بازدید

باز هم کشته و بازنده این جنگ منم که تو با لشکر چشمانتو من یک نفرم❤👀🌟

62 بازدید

بگفتا دل زمهرش کی کنی پاک؟ /بگفت آن گه که باشم خفته در خاک

39 بازدید

برایش در شهری عربده زدم ک فریاد حکم اعدام داشت

26 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ