پست های سکوت

بهترین پست های سکوت ,تصاویر سکوت بیوهای سکوت,محبوبترین سکوت ایران

,تکست_مح,فاطی,فاطمه,موزیک,سکوت,متبحر,بردیا,تنهایی_پادشاهی,
وقتی سکوت میکنم و اجازه میدم شما هرچی میخواین بگین معنیش این نی ک شما ، تونسین احمق فرضم کنین ...
گاهی مح سکوت مکنم تا حرمتا شکسته نشه!
تا شما ب حماقتتون ادامه بدین !😏🖖

#تکست_مح
#فاطی
#فاطمه
#موزیک
#سکوت
#متبحر
#بردیا
#تنهایی_پادشاهی
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
519 بازدید
دنیا ی فیلمه و من کارگردان...!
#دنیا#سکوت#خدا
The world is a movie and I am a director....!
234 بازدید
▪︎ ................ ▪︎..................
▪︎▪︎ ............ ▪︎ ▪︎................
▪︎▪︎▪︎..........▪︎ ▪︎ ▪︎.......▪︎
▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎ ▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎
مهر خدا مثل موج دریاییست ک
هیچ وقت آرام نمیگیرد
#خدا#موج#سکوت
268 بازدید
🖤دل نمیدم بہ ڪـωـے تنهـایے لاتے ترہ تجربہ ثابت ڪردفقط🌠 اون بالایے🌠تڪ پرہ#سکوت#خدا
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
🖤
I do not care about any loneliness, it is a constant experience, it is only above that.
291 بازدید
هر چع فهمیدی آن بود مفهوم تو☻🥀💔
.
.
#الهه#سکوت#خدا
All you understood was your meaning💔🥀☻
300 بازدید
مثل خدا تنها باش بزار برای رسیدن بهت بمیرن...☻🥀
#سکوت#الهه#خدا
Be like God, let them die to reach you...
#lonely#good
320 بازدید
اگ نقشه جهان روبروی خدا باشه ما زیر پونز هستیم🥀🎚
》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎》▪︎
#سکوت#محراب#خدا
If the map of the world is in front of God, we are under the pegs🥀
315 بازدید
هرًَِِِّچیًًَُِّ سنگًََُِِِّ واسه ًََُِّپایهًًََُِِّ لنگهًَُِِّ🥀
.
.
.
#سکوت#محراب#خدا
263 بازدید
سکوت میکنم تا خدا سخن بگوید..🥀
رها میکنم تا خدا هدایت کند...🥀
دست بر میدارم تا خدا دست به کار شود...🥀
•❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥••❥•#خدا#سکوت#محراب
386 بازدید
گاهی سکوت شرافتی دارد که گفتن ندارد
#سکوت#شرافت
571 بازدید
عشق یکی دوروزه نبودی که اینجوری فراموش کنم....
#عشق#تنهایی#شاخ#سکوت
319 بازدید
من یه درختم که... عاشق یه تبر شد....
#تیکه#عشق#بغض#تنهایی#سکوت#بیو
289 بازدید
_ عاشقته؟
خیلی 💗_
اسمش چیه


تنهایی 😢
#سکوت#تنهایی#غمگین#عاشقانه#حرف_حساب336 بازدید
کتابی ، خلوتی ،
شعری ، سکوتی ؛
مرا مستی و سکر زندگانی ست ‌‌.. چه ‌غم گر در بهشتی ره ندارم ،
که در قلبم بهشتی جاودانی ست .‌‌. :)💚🌱
#فروغ_فرخزاد


#بیو #بیت #سکوت #عاشقانه
239 بازدید

سکوت را دوست دارم بخاطر ابهت بی پایانش🤘

87 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ