پست های عشق_یک_طرفه

بهترین پست های عشق_یک_طرفه ,تصاویر عشق_یک_طرفه بیوهای عشق_یک_طرفه,محبوبترین عشق_یک_طرفه ایران

گفتم نبینم روی تو شاید فراموشت کنم
شاید ندارد بعد از این باید فراموشت کنم
#تنهایی
#عشق_یک_طرفه
141 بازدید

همیشه اونی که تو خیالته 🚶‍♀️ بیخیالته🚶‍♀️

75 بازدید

خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت🌱 خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش مَگُذآر🌱

135 بازدید

طُ وآسه دَرک تَنهایی هآیِ مَن زیآدی دورِت شُلوغهِ :)🖤🥀

44 بازدید

بذارید بره، كسي که تو زندگیتون معني
 "موندن" نمیده.

Let him go, someone who is not defind
to stay in your life.

#غمگین #تیکه_دار #جدایی #عشق_یک_طرفه #ادبی #زندگی
22 بازدید

باز هم کشته و بازنده این جنگ منم که تو با لشکر چشمانتو من یک نفرم❤👀🌟

62 بازدید

حافظا دیدی که کنعان دلم بی ماه شد عاقبت با اشک غم کوه امیدم کاه شد

گفته بودی که یوسف گمگشته بازآید ولی یوسف من تا قیامت همنشین چاه شد

41 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ