پست های فرام

بهترین پست های فرام ,تصاویر فرام بیوهای فرام,محبوبترین فرام ایران

همه چ‍‌ی دیر ی‍‌ا زود میگذر‍ه
اما هیچ‍‌ی #فرام‍‌وش نمیش‍‌ه‍ :)
#بیو#دپ#غمگین#جدایی#تنهایی
#mahla
261 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ