پست های فلسفی

بهترین پست های فلسفی ,تصاویر فلسفی بیوهای فلسفی,محبوبترین فلسفی ایران

دل را قرار نیست..!
مگر در کنار طُ..🐾🖤


#فلسفی #عاشقانه #ادبی #بیو
301 بازدید

جهان و کار جهان جمله هیچ در هیچ است.

6 بازدید

حاجی مَرد باش🖕🏿
سیبیلو که گُربه هم داره😼♨️

9 بازدید

کتاب مقدس آدم برفی ها یک آیه دارد ، دلگرم نشو...⛄

39 بازدید

مَن فَقَ وَختي میجَنگَم كِ مُطمَئِنَم بَرَندِه میشَم!

11 بازدید

دنبال کسی باش که به دنبال تو باشد،اینگونه اگر نیست به دتبال خودت باش

20 بازدید

پاییز در برگ های خشکیده اش، شعر را  محصور می‌کند 🍂

31 بازدید

همیشهـ قوۍ باش ‌!:)
اگه نمیتونۍ ادآش‌ رو در بیآر !

11 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ