لاتی/ هزاران متن کوتاه لاتی مناسب بیو +چند پست لاتی

متن های کوتاه لاتی با چند پست بلند لات و لاتی مناسب استوری و کپشن و پست اینستاگرام و تلگرام و روبیکا و .. گلچین شده به انتخاب کاربران توبیو

تا دیروز چوب شور حالا وینستون😂🤘🏿
عامو برو چوب شورتو بکش سیگاره زودع واست بیبی🤣🤘🏿

#لاتی
155 بازدید
عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست
#مغرور #لاتی
276 بازدید
میم مثه مرام... دیدین بیارین برام🤟🤙

#نامردی #لاتی
203 بازدید
#لاتی #خفن #لات


مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘
280 بازدید
ببین حاجی من غرورم رو از سر راه نیاوردم که تو راحت بیای بشکنیش غرور من اگه بشکنه با تیکه تیکه هاش شاهرگ زندگیتو میزنم👽👐👊🔪🧱
#انتقام #مغرور #لاتی
422 بازدید
بیب بیب 🚶🏿‍♂🛴

برکنار جلو پیشرفتم نباش بیبی له میشی🐆🐆🐆

#تیکه دار #لاتی
224 بازدید
اصلا ما لاشی تو چرا خودتو جر دادی با ماباشی.

#لاتی
#لاشی
324 بازدید
اَگع رو اعصـاب مَ راع بِریع 🚶روعــہ جِنــازَط پیــادع رَوےمیڪنَـم👊✌☺

#انتقام
#لاتی
299 بازدید
جورے زندگے ڪن ڪہ اگہ یہ روزے
مردے نگن(لاشے)بود
بگن(ڪاشڪے)بود:)

#لاتی
#لاشی
345 بازدید

داداش رسم لاتی💪🏼به چاقو زدنو عرق خوردن نیست 🔪🍻رسم لاتی بودن تو سه چیزه غیرت،ادب،معرفت،

101 بازدید
پٌشْـتِ سَـرَمْ حَـرفْ زیـاٰدِهْ ...
بیخیـاٰلْ ...
مَـردٌمْ دَرْ مـورِدِ آٰرِزوهاٰشـونْ زیـاٰدْ حَـرفْ میزَنَـنْ ...ツ
#لاتی
176 بازدید
بعضی از آدما مثل سکه میمونن،نه بخواطر اینکه ارزشمندن،بخواطر اینکه دو رو هستن😏😒
#تیکه
#خفن
#تنها
#گنگ
#لاتی
439 بازدید

رفاقت ما مث پیازه🌱 لایه هاش به هم چسبیده😊 هرکی بخواد جدامون کنه اشکش در میاد💪

78 بازدید

حوصله جمع و تفریق نعارم.... ی ضرب خرابتم رفیق

120 بازدید
,لاتی,
من اگه قلبم منت تپیدن سرم بزاره درش میارم😏
#لاتی
200 بازدید

عشق ماله جوجهاست یه گرگ همیشه تنهاست

136 بازدید
وسلام نامه تمام هستم تو حمام شده کارم تمام دارم میای بیرون رلسای
#زر#گوه خوری#مستی گری#لاتی گری
184 بازدید
چک نزن👈فلج کن✌
حرف نزن 👈عمل کن✌


#شاخ
#لاتی
335 بازدید

🤟ما از ان پاک دلانیم که زکس باک نداریم یک شهر پر از دشمن و یک دوست نداریم🤟

100 بازدید
بهترین کاری که میتونین در حق هرکسی انجام بدین فهمیدن حدتونه.

#لاتی#عشق#تنهایی#Deluxe
421 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ