لاتی/ هزاران متن کوتاه لاتی مناسب بیو +چند پست لاتی

متن های کوتاه لاتی با چند پست بلند لات و لاتی مناسب استوری و کپشن و پست اینستاگرام و تلگرام و روبیکا و .. گلچین شده به انتخاب کاربران توبیو

من بی جنبممـــ منو حتی به شوخی همـــ تهدید نکنـــ همهـ زندگیمو میدمـ تا نابودت کنمــ

36 بازدید

دل نمیدم بہ ڪـωـے تنهـایے لاتے ترہ تجربہ ثابت ڪردفقط❤ اون بالایے❤ تڪ پرہ

32 بازدید

تو نرو تو حموم با تیغ سرو صورتتو خونی کن بیا ما میگم لات سطح یک کشوری💫☠🤘🏾

10 بازدید

قلمرو گرگ محل عبور هر توله سگی نیست 🐺

31 بازدید
یکی میگه لشم یکی میگه نابغم ولی من همون عوضی ثابقم👎😏
30 بازدید

سرم تو لاکه ولی بیاد بیرون دهن همتون به فاکه

45 بازدید

ببین.. واس ما شاخ نشو..! تو شیرم ک باشی ما با کیک میخوریمت....🕸🕷

30 بازدید
ی مُشت لَجَن بآ من لَجَن👽🤟🏿
23 بازدید

•مثل ابلیس مغرور، مثل خدا تنها :) ♡

28 بازدید

این قانون زندگی منه بودی توش.. نبودی فراموش🚫

35 بازدید

مَن خودمَ تَک نَفَره هَف هَش نَفَرَم😹❄🎈💅💋😝👩

20 بازدید

شر نباش من خودم خدای شرم

23 بازدید

مواظب رفتارتون باشین من بیشعورم میزارمتون کنار!

20 بازدید

❏ █ جیرجیرک کح دحد صدایح طوطی ، بچح خشگل حم کنعد ادعای لوطی :) ְ¸⚡ְ🐴ู๊้̙🌿ꯨ۟ั😹ุˇ⃤

18 بازدید
بامن بازی نکن،بخوام بازی کنم بات شهربازی میشی😎👊
17 بازدید
مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘
16 بازدید
نزار سَر به سَرم من خودم دردسَرم!
25 بازدید
وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.
39 بازدید

من اینم هر کی خواست میشم فداش هر کی نخواست خدا پشت و پناش :)

21 بازدید

از چی بترسم؟وقتی من ترسناک ترم

15 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ