لاتی/ هزاران متن کوتاه لاتی مناسب بیو +چند پست لاتی

متن های کوتاه لاتی با چند پست بلند لات و لاتی مناسب استوری و کپشن و پست اینستاگرام و تلگرام و روبیکا و .. گلچین شده به انتخاب کاربران توبیو

مـا اَز اوناشـیم کـِه ↜یـِــه قَـدَم↝بَرامونْ بَرداری.. ➜ بَرات ⇚دَربَســت⇛ میگـیریم.. بِرِســے بِـــه خواســـتـِـه هات…✘
24 بازدید
نزار سَر به سَرم من خودم دردسَرم!
36 بازدید
وقتی شیرا قبولت دارن ، ثابت کردن خودت به کفتارا کار احمقانه ایه.
49 بازدید

من اینم هر کی خواست میشم فداش هر کی نخواست خدا پشت و پناش :)

32 بازدید

از چی بترسم؟وقتی من ترسناک ترم

23 بازدید

موقع دعوا دوست جدا میکنه رفیق پشتت در میاد😎🌈

13 بازدید

اگه چیزی گفتم که ناراحت شدی بگو دوباره بگم..

50 بازدید

‏وَقتی هیچ گُـهی نَشُدی تو زِندِگیت بِهِم مَسیرِ زِندِگی کَردَن رو یاد نَده🤙🏼👣🚶🏻‍♂

35 بازدید
اگه واسه همه لاتی واسه من پوست شکلاتی👎
23 بازدید

هیچوقت حال نکردم مث بقیه باشم

20 بازدید

عشق فقط یک کلام خودم و خودش والسلام

49 بازدید

جیرجیرک ک دحد صدای طوطی بجع خشگلم حم کند ادعای لوطی

28 بازدید

رفتیم گرگارو رام کنیم سگا شاخ شدن

34 بازدید

واسع کسی کلاسع بزا ک هعم کلاسیت باشع😹🖕🌱

24 بازدید

نزدیک گلم بشید باغچتون و به آتیش میکشم

62 بازدید
حرفام تک سایزه تن هر مغزی نمیره
39 بازدید

خودمون راه رفتنو یادشون دادیم حالا میخوان با خودنون مسابقه بدن😐

32 بازدید

حَواسِتو بِدِع بِ ماهِت،چِراغائِ شَهر اَرزِش نَدارَن(: ♥✨

63 بازدید

گر خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد گرخواهی که جهان در کف اقبال تو باشد آغاز کسی باش که پایان تو باشد

42 بازدید

تنهایی لات تری👍✨

14 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ