پست های مذهبی

بهترین پست های مذهبی ,تصاویر مذهبی بیوهای مذهبی,محبوبترین مذهبی ایران

تو همان "هیچی"که هر وقت از من پرسیدن به چی فکر میکنی
گفتم :هیچی
#خیانت#عاشقانه#الهه#رفاقت#عشق#انگیزشی#مذهبی#شعر#شاخ#
854 بازدید

هیچ‌کس‌نفهمیدِꔷ͜ꔷ▾‹🖤⃟🌻›" که‌خداوندهمِꔷ͜ꔷ▾‹🥀⃟🕸›" تـــــنـهاییـش‌رافریادزدِꔷ͜ꔷ▾‹🔞⃟🌙›" _قُل‌هُوَاللّهُ‌اَحَدِꔷ͜ꔷ▾‹💔⃟🌿›"

741 بازدید

تا خدا بنده نواز است ب خلقش چ نیاز است

42 بازدید
اول از همه خدامــــــــه🙏چون همیشه باهامـــــه👫 دوم از همه غرورمــــــه😏 چون همه وجودمـــــه💀
17 بازدید

کس نداند جز ذات پاک پروردگار که فردا را چه بازی کند چرخ روزگار

24 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ