پست های موفقیت

بهترین پست های موفقیت ,تصاویر موفقیت بیوهای موفقیت,محبوبترین موفقیت ایران

,تلاش,موفقیت,
#تلاش
تلاش می‌کنم تا به هر چیزی ک میخام برسم🌜🌝💛
#موفقیت
494 بازدید
من که نمیتونم مث تو باشم😔

ولی تو سعی کن به گرد من برسی👊

#سنگین #موفقیت #شاخ
172 بازدید
تو جاده زندگی هیچ مقصدی وجود نداره همش مسیره!پس تا میتونی از مسیرت لذت ببر.....😉
#موفقیت
204 بازدید
تو همون جرعت قبل گـ؋ـتن حقیـقتیـ........#عشق #عاشقانه #بیو #خیانت #تیکه #تیکه_دار #موفقیت #انگیزشی #خاطره
888 بازدید

گر خواهی که جهان در کف اقبال تو باشد خواهان کسی باش که خواهان تو باشد گرخواهی که جهان در کف اقبال تو باشد آغاز کسی باش که پایان تو باشد

43 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ