پست های کیوت

بهترین پست های کیوت ,تصاویر کیوت بیوهای کیوت,محبوبترین کیوت ایران

حرفم به خودم
ببین خسته ای، اوکی
یوقتایی از همه چی زده میشی، اوکی
ناراحت میشی دوص داری قلبتو جر بدی، اوکی
حقم داری! حق داری استراحت کنی. (:
ولی حق نداری جا بزنی!
این همه چیزای قشنگ هست ک هنوز تجربه نکردی!
اینهمع حال خوب!
ک حتی تصورشم خنده میاره رو لبت. (:
این درسته قید اون مود خوبو بزنی؟ (;
عه بلند شو!
بلند شو نزار بقیه ببینن شکستی(؛

موفق باشی(:


#کیوت
نوشته شده توسط #حانیتون(:
#انگیزشی
945 بازدید
,کیوت,
273 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ