پست های A

بهترین پست های A ,تصاویر A بیوهای A,محبوبترین A ایران

,خاطرم,ط,خوب,الف,فاطی,فاطمه,تکست_مح,موزیک,A,
🖤... هر چه در #خاطرم آید ؛ ُ از ان #خوب‌تری..♡
➖⃟🕊•𝑾𝒉𝒂𝒕𝒆𝒗𝒆𝒓 𝒊 𝒕𝒉𝒊𝒏𝒌 ; 𝒀𝒐𝒖'𝒓𝒆 𝒃𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓 𝒕𝒉𝒂𝒏 𝒕𝒉𝒂𝒕...🖤

#الف
#فاطی
#فاطمه
#تکست_مح
#موزیک
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
558 بازدید
,الف,فاطی,فاطمه,موزیک,دپ,رفیقم,یه_امشب,A,
⚜️چـیـ اومــــــــــــــــــد⁉️ 😕
⚜️سـر مـن🥲🙃
⚜️کـه قـولـ دادهـ بـودمـ😇 😗
⚜️دیـگـهـ بـرنـگـردمـــــــ🙂 😃
⚜️کـهـ امـشـبـ دوبـارهـ🌘 🌚
⚜️بـهـ یـاد چـشـاتـ 👀 🤩
⚜️ گـریـهـ کـردمــــــــــ😅 😭
⚜️کـهـ انـگـار تـمـومـیـ نـدارهـ❌😟
⚜️دیـگـهـ بـیـ طـ دردمــــــــــ😔 😞
⚜️یـهـ امـشــــــــــبـ🌙 🌚
⚜️چـیـ مـیـشـهـ سـرمـ رو😚😌
⚜️رویـ شـونـهـ یـ طـ بـذارمــــــــــ🙁😥
⚜️سـرمـ رو دیـگـهـ از😇 😁
⚜️رویـ شـونـهـ هـاتـ بـر نـدارمـــــــ❌😬
⚜️یـجـوریـ بـخـوابـمـ🤠 😴
⚜️کـهـ یـادمـ بـرهـ 🧐 🤓
⚜️روزگـارمـــــــــــــــــــ🤢 😪
🎵🎶♾️🎶🎵

#الف
#فاطی
#فاطمه
#موزیک
#دپ
#رفیقم
#یه_امشب
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
489 بازدید
,دختر,مو,فاطی,فاطمه,موزیک,داداشیم,A,I_cut_my_hair_,
یـــہ دخـــتـــر وقـــتــےکـــہ

مــــوهــاشو ازتـــہ بـــزنــہ یـــعنـــے

دیـــگـــہ هــیــچے بــرا بــاخــت نداره:)

#دختر
#مو
#فاطی
#فاطمه
#موزیک
#داداشیم
#A
#I_cut_my_hair_:)
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
603 بازدید
,خدا,الف,داداشیم,نارفیق,تنها,مو_قشنگ,موزیک,فاطی,فاطمه,A,
خُدآوَندآ آنکِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییم تَنهآی تَنهآیم گُذآشت🌱
...
خوآهِشی دآرَم کِع دَر تَنهآتَرین تَنهآییش تَنهآی تَنهآیَش گُذآر🌱

#خدا
#الف
#داداشیم
#نارفیق
#تنها
#مو_قشنگ
#موزیک
#فاطی
#فاطمه
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
620 بازدید
,آرام,قلبم,آرامش,تویی,الف,فاطی,فاطمه,مو_قشنگ,موزیک,A,
#آرام ترین ...
تپش #قلبم را ...
تقدیم وجودت میکنم ...
تا بدانی ...
#آرامش بخش همه وجودم ..
#تویی ...!

#الف
#فاطی
#فاطمه
#مو_قشنگ
#موزیک
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
589 بازدید
,ﻣــﻮﻫﺎﯼ,ﻣﺸﮑﯽ,سفید,ﺭﻧﮓ,ﺟــﻮﺍﻥ,ﺩﻟﻢ,ﺑـﻐـﺾ,ﻟﺐ,ﺩﻟﮑﻢ,ﺭﻧﮓﮐﻨﻢ,الف,فاطی,تکست_مح,فاطمه,موزیک,A,
ﺁﯾﻨﻪ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

ﭘــﯿــﺮ ﺷﺪﯼ!

#ﻣــﻮﻫﺎﯼ #ﻣﺸﮑﯽ ﺍﺕ #سفید ﺷﺪ!

ﻋﯿﺒﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ ﺁﯾﻨﻪ...

ﻣﻮﻫﺎﯾﻢ ﺭﺍ #ﺭﻧﮓ ﻣﯿﮑﻨﻢ!

ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ #ﺟــﻮﺍﻥ ﻣﯿﺸﻮﻡ!

#ﺩﻟﻢ ﺑﺎ #ﺑـﻐـﺾ ﻣﯿﮕﻮﯾﺪ:

ﻣﯿﺸﻮﺩ ﻣﺮﺍ ﻫﻢ #ﺭﻧﮓ ﮐﻨﯽ؟

ﺯﯾﺮ #ﻟﺐ ﻣﯿﮕﻮﯾﻢ

#ﺩﻟﮑﻢ،،،،

ﮐﺪﺍﻡ ﺗــﮑــﻪ ﺍﺕ ﺭﺍ #ﺭﻧﮓﮐﻨﻢ ....
:)

#الف
#فاطی
#تکست_مح
#فاطمه
#موزیک
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
522 بازدید
,زخم,من,شکسته,انتهای,اشک,لبخندی,درد,الف,تکست_مح,موزیک,فاطی,فاطمه,مو_قشنگ,A,
تمام تنم میلرزد...
از #زخم هایی که خورده ام...!!
#من از دست رفته ام ...
#شکسته ام ...
می فهمی؟!
به #انتهای بودنم رسیده ام ...!
اما ...
#اشک نمی ریزم ...!
پنهان شده ام پشت #لبخندی که #درد می کند ...!!!

#الف
#تکست_مح
#موزیک
#فاطی
#فاطمه
#مو_قشنگ
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
666 بازدید
,بیچاره,رفتن,بغض,الف,تکست_مح,فاطی,فاطمه,موزیک,مو_قشنگ,A,
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
609 بازدید
,تکست_مح,موزیک,فاطی,فاطمه,مو_قشنگ,عشق,مهریار,الف,A,
¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸
من دیـگـہ بعد ط ؛ نموند عشقے تو سیـنم!💔❌
حیــف کـہ زبون بستـہ دلم، هیـچے نمیـگم!😶🤐
کار دادے دستم با چشات؛ پاے تو گیـرم👐🙂👀
هرجا برم اون دوتا چشمات، زندگیـمن…👀🫀
¸¸♫·¯·♪¸¸♩·¯·♬¸¸

#تکست_مح
#موزیک
#فاطی
#فاطمه
#مو_قشنگ
#عشق
#مهریار
#الف
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
775 بازدید
,دلبر,دوست_دارم,اشک,مو_قشنگ,فاطی,فاطمه,تکست_مح,موزیک,آدم_بده,الف,A,
به قول داداشمـ که برام میگه :
☂ ♪ ◦•●◉✿
بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡
✿◉●•◦ ♪ ☂

#دلبر
#دوست_دارم
#اشک
#مو_قشنگ
#فاطی
#فاطمه
#تکست_مح
#موزیک
#آدم_بده
#الف
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
855 بازدید
,دلبر,فاطی,فاطمه,مو_قشنگ,موزیک,اشک,صبح_بخیر,الف,مهربونمـ,A,
★گریه های آخر شبم کم نبود ؛
حالا به یاد صبح بخیر گفتناش ؛

اول صبح هم گریه میکنم …★

#دلبر
#فاطی
#فاطمه
#مو_قشنگ
#موزیک
#اشک
#صبح_بخیر
#الف
#مهربونمـ
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
867 بازدید
,دلبر,فاطمه,فاطی,چشات,موزیک,مو_قشنگ,الف,A,
_چنان بیخود شدم از خود ، که بین‌‌ِ مردمِ این شهر
مَنِ مشهورِ دینداری ، شُدَم رسوایِ چشمانَت!🌸🌿👀

#دلبر
#فاطمه
#فاطی
#چشات
#موزیک
#مو_قشنگ
#الف
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
860 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ