پست های دوست_دارم

بهترین پست های دوست_دارم ,تصاویر دوست_دارم بیوهای دوست_دارم,محبوبترین دوست_دارم ایران

,دلبر,دوست_دارم,اشک,مو_قشنگ,فاطی,فاطمه,تکست_مح,موزیک,آدم_بده,الف,A,
به قول داداشمـ که برام میگه :
☂ ♪ ◦•●◉✿
بـہ اندازـہ گریــہ گنجشک دوست دارمـ ،
ـ؋ـک نکن کمـہ !!
گنجشک وخدے گریــہ میـکنـہ میـمیـره ! ㋡
✿◉●•◦ ♪ ☂

#دلبر
#دوست_دارم
#اشک
#مو_قشنگ
#فاطی
#فاطمه
#تکست_مح
#موزیک
#آدم_بده
#الف
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
897 بازدید
,دوست_دارم,فاطی,فاطمه,تکست_مح,تنهایی_پادشاهی,
دوتا دستاشو مشت کرد جلوم گرفت و گفت:
اگه بگی گل کدومه میمونم...
چه انتخاب سختی بود...
ترس از دست دادنش تمام وجودمو فرا گرفته بود...
برای از دست ندادنش محکم زدم پشت دست چپش؛
و گفتم این گله
دستشو باز کرد و گل بود!
اشکام جاری شد روی گونه هام
حواسش نبود وقتی با دست راستش اشکامو پاک کرد
فهمیدم تو دست راستش هم گل بود!!
آنکه تو را میخواهد
به هر بهانه ای میماند...

#دوست_دارم
#فاطی
#فاطمه
#تکست_مح
#تنهایی_پادشاهی
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
1.1K بازدید

٭حَِرص دادْنِ کَسِی کهِ دَوُسِـ♡ْـشْ دٰارِی قشِٰنگِ ترَینِٰ کارِ دُنِـ∞ـیِاسْ٭ 💜

#عاشقانه
#دوست_دارم‌_دلبر:)
1.1K بازدید
‏تو این دنیایی که به زمین و زمان باید شک داشت من به دوست داشتنت ذره ای شک ندارم
161 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ