پست های رفیقم

بهترین پست های رفیقم ,تصاویر رفیقم بیوهای رفیقم,محبوبترین رفیقم ایران

,الف,فاطی,فاطمه,موزیک,دپ,رفیقم,یه_امشب,A,
⚜️چـیـ اومــــــــــــــــــد⁉️ 😕
⚜️سـر مـن🥲🙃
⚜️کـه قـولـ دادهـ بـودمـ😇 😗
⚜️دیـگـهـ بـرنـگـردمـــــــ🙂 😃
⚜️کـهـ امـشـبـ دوبـارهـ🌘 🌚
⚜️بـهـ یـاد چـشـاتـ 👀 🤩
⚜️ گـریـهـ کـردمــــــــــ😅 😭
⚜️کـهـ انـگـار تـمـومـیـ نـدارهـ❌😟
⚜️دیـگـهـ بـیـ طـ دردمــــــــــ😔 😞
⚜️یـهـ امـشــــــــــبـ🌙 🌚
⚜️چـیـ مـیـشـهـ سـرمـ رو😚😌
⚜️رویـ شـونـهـ یـ طـ بـذارمــــــــــ🙁😥
⚜️سـرمـ رو دیـگـهـ از😇 😁
⚜️رویـ شـونـهـ هـاتـ بـر نـدارمـــــــ❌😬
⚜️یـجـوریـ بـخـوابـمـ🤠 😴
⚜️کـهـ یـادمـ بـرهـ 🧐 🤓
⚜️روزگـارمـــــــــــــــــــ🤢 😪
🎵🎶♾️🎶🎵

#الف
#فاطی
#فاطمه
#موزیک
#دپ
#رفیقم
#یه_امشب
#A
●▬▬▬▬๑۩ T̬̬̂̂ĥ̬̬̂ê̬̬̂ â̬̬̂b̬̬̂̂ŝ̬̬̂ê̬̬̂n̬̂t̬̬̂̂ f̬̬̂̂â̬̬̂ĉ̬̬̂ê̬̬̂ ۩๑▬▬▬▬▬●
547 بازدید
,رفاقت,رفیقم,رفیق,تنهایی,رفیقونه,
رَفیق بینِ تَمُومِ سَختیآ دِلَم خُوشِ بِ بودَنت...♥♠#رفاقت
#رفیقم
#رفیق
#تنهایی
#رفیقونه
226 بازدید
,رفیق,رفاقت,رفیقونه,رفیقم,تنهایی,
🤣♥رفیق اونیه نميزاره حتى كارای احمقانتو تنهایی انجام بدی❣♠


#رفیق
#رفاقت
#رفیقونه
#رفیقم
#تنهایی
269 بازدید
بلاگرو شبکـ ـه اجتماعـی خصوصی و مـتفاوتـ